Psychotraumatologia

Szukasz informacji o psychotraumatologii? Poniżej definicja.

Psychotraumatologia to jedna z dziedzin psychologii. Jest stosunkowo nowa. Związana jest z badaniami nad zjawiskami występującymi po doświadczeniach kryzysowych. Doświadczenia kryzysowe związane są z zagrożeniem życia i zdrowia.

Psychotraumatologia odpowiada również na pytanie jak pomagać osobom, które doświadczyły traumy.

Co może powodować traumę? Bardzo różne przeżycia. Dla części osób może to być przeżycie katastrofy naturalnej (choćby trzęsienia ziemii, huragany, powodzie), zdarzenia związane z doświadczeniem przemocy i ataków fizycznych, przemoc psychiczna, przemoc kryminalna (np. gwałt, kradzież czy rozbój).