Trauma – wiedza

Poniżej znajdziesz informacje merytoryczne na temat traumy – najciekawsze pojęcia, teorie.

Podział na traumę przez „małe t” i „duże T”

Trauma przez „małe t” dotyczy wszelkich sytuacji związanych z negatywnymi doświadczeniami w zakresie relacji międzyludzkich. Przemoc emocjonalna, wszelkiego rodzaju zaniedbania – one wszystkie klasyfikują się do tego typu traumy. Zdaniem niektórych (z czym mnie trudno się zgodzić) – wywierają mniejszy wpływ na dalsze życie.

Trauma przez „duże T” – tutaj klasyfikuje się bezpośrednie zagrożenia życia lub ciała czyli np. katastrofy naturalne, wypadki (także komunikacyjne), napaść, gwałt, przemoc fizyczną, porwanie ale także i działania wojenne. Z taką traumą mogą często mieć do czynienia strażacy i policjanci.

Ostra reakcja na stres

Z angielskiego acute stress reaction. Należy do przejściowych trudności adaptacyjnych związanych z przeżyciem traumatycznego doświadczenia.

Czynnikami wpływającymi na zwiększenie ryzyka ostrej reakcji na stres jest: wyczerpanie fizyczne, podeszły wiek czy wrażliwość.

Pozostawienie ofiary bez fachowej pomocy może przyczynić się do tego, że ostra reakcja na stres zmieni się w PTSD (zespół stresu pourazowego).