Brainspotting w leczeniu traumy

Metoda Brainspotting to relatywnie nowa technika terapeutyczna stosowana w leczeniu traumy i innych zaburzeń psychicznych. Została opracowana przez psychoterapeutę Davida Granda i opiera się na założeniu, że trauma i trudne emocje są przechowywane w określonych obszarach mózgu, które można zidentyfikować i przetwarzać za pomocą odpowiednich bodźców wzrokowych.

Oto główne założenia metody Brainspotting:

  1. Lokalizacja “Brainspota”: W trakcie sesji Brainspotting terapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować “brainspota”, czyli konkretne miejsce w polu wzrokowym, które jest związane z traumą lub trudnymi emocjami. Brainspoty są wyznaczane na podstawie reakcji ciała pacjenta, takich jak drżenie, napięcie mięśni, zmiany oddechu itp.
  2. Proces Przetwarzania: Głównym celem metody Brainspotting jest przetworzenie traumy i emocji z nią związanych. Kiedy pacjent skupia swoją uwagę na brainspocie, terapeuta wspiera go w eksplorowaniu swoich myśli, emocji i odczuć związanych z traumą. W ten sposób możliwe jest głębsze zrozumienie i przetwarzanie traumy.
  3. Wsparcie terapeuty: pacjent doświadcza zarówno trudnych emocji związanych z traumą, jak i jednocześnie odczuwa poczucie bezpieczeństwa i wsparcia ze strony terapeuty. To pozwala na przetwarzanie traumy w bezpiecznym środowisku.
  4. Zastosowanie w różnych zaburzeniach: Metoda Brainspotting jest używana nie tylko w leczeniu PTSD (Zespołu Stresu Pourazowego), ale także w terapii zaburzeń lękowych, depresji, uzależnień, zaburzeń jedzenia oraz innych zaburzeń psychicznych.
  5. Indywidualizacja: Terapeuta dostosowuje terapię Brainspotting do indywidualnych potrzeb pacjenta. Nie ma jednej uniwersalnej metody, ponieważ każda osoba jest inna, a traumy i emocje z nią związane są unikalne.
  6. Bodźce zmysłowe: Oprócz korzystania z bodźców wzrokowych, terapia Brainspotting może wykorzystywać także bodźce zmysłowe, takie jak dźwięk aby pomóc pacjentowi przetworzyć traumę.

Metoda Brainspotting jest uważana za skuteczną formę terapii dla wielu osób, które doświadczyły traumy lub innych trudnych emocji. Istnieje jednak potrzeba wykwalifikowanego terapeuty, który ma doświadczenie w tej technice i może bezpiecznie prowadzić sesje terapeutyczne. Terapia Brainspotting może pomóc pacjentom w głębszym zrozumieniu traumy i jej wpływu na ich życie oraz w procesie zdrowienia i przystosowania się do przeszłości.