Terapia NARM
Terapia traumy

Terapia NARM

Terapia Traumy NARM (NeuroAffective Relational Model) to innowacyjne podejście terapeutyczne, które skupia się na pracy z traumą poprzez zrozumienie i regulację procesów neuroafektywnych oraz relacyjnych. Jest to podejście stworzone przez psychoterapeutę Laurence’a Hellera i współautorkę Aline LaPierre. Terapia NARM wyróżnia się kilkoma istotnymi cechami:

Wyróżniki – terapia NARM

Skupienie na regulacji afektywnej: Terapia NARM koncentruje się na pracy z procesami afektywnymi (emocjonalnymi) i neurologicznymi pacjenta. Pomaga pacjentowi zrozumieć, jak traumy wpłynęły na jego zdolność do regulacji emocji i jakie mechanizmy obronne używa, aby unikać trudnych uczuć.

Praca z relacjami: Terapia NARM uwzględnia znaczenie relacji w leczeniu traumy. Pomaga pacjentowi zrozumieć, jak traumy wpłynęły na jego zdolność do tworzenia zdrowych relacji z innymi ludźmi i jakie wzorce relacyjne się powtarzają.

Integracja ciała i umysłu: Terapeuci NARM zdają sobie sprawę z połączenia ciała i umysłu w procesie zdrowienia. Pomagają pacjentowi rozpoznać i rozładować napięcia ciała związane z traumą.

Praca z różnymi poziomami traumy: Terapia NARM rozróżnia między traumą pierwotną (związaną z bezpośrednim doświadczeniem) a traumą wtórną (związaną z utrwaleniem traumy przez mechanizmy obronne). Pomaga pacjentowi w pracy z obiema formami traumy.

Terapia NARM vs inne podejścia terapeutyczne

Różnica między NARM a innymi metodami pracy z traumą, takimi jak EMDR czy brainspotting, polega na skupieniu na procesach afektywnych i relacyjnych oraz na indywidualizacji terapii. EMDR i brainspotting skupiają się głównie na procesach neurologicznych i emocyjnych związanych z konkretnymi traumami i objawami PTSD. Terapia NARM jest bardziej holistycznym podejściem, które bada szerokie spektrum traum i ich wpływ na osobowość i relacje.

Sesje terapii NARM mogą wyglądać różnie w zależności od potrzeb pacjenta. Terapeuta może wykorzystywać rozmowy terapeutyczne, techniki oparte na ciele, ćwiczenia skoncentrowane na relacjach i emocjach oraz inne metody, aby pomóc pacjentowi w zrozumieniu i przepracowaniu traumy. Terapia NARM jest procesem długoterminowym i ma na celu pomóc pacjentowi w integracji traumy i poprawie jego zdolności do regulacji emocji oraz tworzenia zdrowych relacji.