Terapia traumy

Integralna Psychologia Somatyczna

Integralna Psychologia Somatyczna (IPS) stanowi głębokie podejście terapeutyczne, harmonijnie łączące elementy psychologiczne, somatyczne i duchowe, mające na celu wspomaganie klientów w procesie leczenia traumy, budowania świadomości ciała i umysłu oraz osiągania równowagi psychicznej. IPS płynnie integruje różnorodne techniki terapeutyczne, wywodzące się zarówno z obszaru psychologicznego, jak i somatycznego, zapewniając klientom wszechstronne doświadczenie terapeutyczne.

Dr. Selvam, pochodzący z Indii, był zainspirowany holistycznym spojrzeniem na rozwój osobisty. Korzenie IPS można odnaleźć w jego wczesnych eksploracjach terapii somatycznej, łączącej pracę nad ciałem z rozwojem psychospołecznym i duchowym. W miarę upływu czasu dr. Selvam rozwinął swoje podejście w kierunku bardziej obejmującego paradygmatu, łączącego somatyczne i psychologiczne aspekty ludzkiego doświadczenia. Jego rozwijająca się praca czerpała inspirację z różnych tradycji terapeutycznych i duchowych, takich jak psychoterapia psychoanalityczna, terapia Gestalt, joga, medytacja i terapie somatyczne. Więcej informacji na temat podstaw teoretycznych można znaleźć w jego książce: “The practice of embodying emotions”.

IPS opiera się na fundamentalnym założeniu, że umysł, ciało i duch są nierozerwalnie ze sobą powiązane (holistyczne podejście). Rozpoznaje ona, że procesy psychospołeczne mogą ujawniać się somatycznie, a zaburzenia ciała mogą znacząco wpływać na nasze dobrostan psychiczny. Terapeuci IPS pracują wspólnie z klientami, umożliwiając im ponowne nawiązanie kontaktu z własnym ciałem i emocjami, jednocześnie integrując te doświadczenia z ich procesami poznawczymi i emocjonalnymi. To podejście pomaga klientom zrozumieć i uwolnić traumy, zarówno somatyczne, jak i psychologiczne, co przyczynia się do zwiększenia samoświadomości i równowagi życiowej.

IPS oferuje wiele korzyści, w tym:

  1. Holistyczne podejście: IPS uwzględnia aspekty ciała, umysłu i ducha, co pozwala klientom pracować nad swoją całkowitą równowagą.
  2. Leczenie traumy: To podejście jest szczególnie efektywne w procesie leczenia traumy, pomagając klientom w przezwyciężaniu przeszłych urazów.
  3. Rozwój osobisty: IPS pomaga klientom zwiększyć swoją samoświadomość, rozwijając zdolność radzenia sobie z emocjami i duchowym rozwojem.
  4. Integracja doświadczeń: Pomaga klientom integrować somatyczne i psychologiczne doświadczenia, co sprzyja głębszemu zrozumieniu siebie.