Czym się zajmuje psychotraumatolog?

Psychotraumatologia to stosunkowo nowa dziedzina. Pierwszy raz ten termin pojawił się w połowie lat 90 tych XX wieku. Dlatego wiele osób może wciąż się zastanawiać czym się zajmuje psychotraumatolog.

Główne zadanie

Udzielanie psychologicznego osobom i rodzinom doświadczającym incydentalnej lub długotrwałej traumy po nagłych zdarzeniach takich jak np. działania wojenne, klęska żywiołowa, katastrofa, ale także i śmierć bliskiej osoby, gwałt, wykorzystanie seksualne, długotrwała przemoc w rodzinie. Jego celem jest pomóc pacjentowi odzyskać utraconą równowagę psychiczną, czasem także odnaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

Kim jest psychotraumatolog?

Od 2015 roku zawód psychotraumatologa jest wpisany do klasyfikacji zawodów – z kodem: 229910. Najczęściej jako psychotraumatolodzy pracują psycholodzy, socjolodzy, pedagodzy, lekarze. Wszystkie te profesje, żeby zacząć pracować w tym zawodzie muszą ukończyć dodatkowe studia podyplomowe. Na takich studiach wyposaża się ich uczestników w wiedzę dotyczącą traumy (jej przyczyn i skutków) oraz sposobów radzenia sobie z traumą. W Warszawie tego typu kierunek oferuje m.in. SWPS ale również Collegium Humanum.

Czym się zajmuje psychotraumatolog?

Prowadzi interwencje kryzysowe.

Diagnozuje pacjentów z traumą.

Prowadzi sesje terapeutyczne.

Wspiera pacjenta w rozwijaniu jego umiejętności społecznych oraz pracuje na tzw. zasobach pacjenta.

Pracuje z pacjentami w sytuacji zagrożenia życia (np. zagrożenia próbą samobójczą).

Podsumowanie

W kilku zdaniach trudno opisać czy się zajmuje psychotraumatolog. Jak wynika z powyższego tekstu jest to bardzo złożona rola, wymagająca solidnego wykształcenia.